Portret rodzinny Jana III,  Henri Gascar, 2 poł. XVII w. ,  Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
Główna Konkurs Moda i obyczaje Ubiory polskie Ubiory obce Tkaniny Słownik Bibliografia Inne
Konkurs
List Pierwszej Damy
Laureaci
Katalog
Exhibition
Regulamin
REKONSTRUKCJE - karta zgłoszeniowa
Ubiory kobiece
Ubiory męskie obce
Ubiory męskie polskie
INSPIRACJE - karta zgłoszeniowa
Ubiory kobiece
Ubiory męskie obce
Ubiory męskie polskie
Ubiór kobiecy w angielskim portrecie XVII wieku
I ETAP Konkursu
II ETAP Konkursu
Ważne informacje
Jeżeli bierzesz udział w konkursie Ubiory na dworze Króla Jana III, a Twój wybór to kategoria Rekonstrukcje, możesz wybrać i zarezerwować do dwóch ubiorów z przedstawionych w tym dziale ubiorów do odtworzenia. Obejrzyj portrety, których lista znajduje się po lewej stronie. Gdy zdecydujesz się na zrekonstruowanie danego ubioru, wypełnij kartę zgłoszeniową (link poniżej). Po wypełnieniu jej, wydrukuj ją, a następnie prześlij w teczce papierowej, opisanej imieniem i nazwiskiem, wraz z dokumentacją zawierającą opis dodatków, rodzaj tkaniny, a także załącz próbki tkanin, z jakich będzie wykonana rekonstrukcja ubioru . W przypadku rezerwacji dwóch ubiorów, przesyłasz dwie teczki papierowe opisane imieniem i nazwiskiem, kartę zgłoszeniową oraz dokumentację zawierającą opis dodatków, rodzaju tkaniny, a także załączone próbki tkanin – w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. na adres Organizatora, podany w regulaminie konkursu.
Jury zdecyduje, który z wybranych przez Ciebie ubiorów został zakwalifikowany do odtworzenia.
>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<
© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat